zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Cis

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE


Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Na realizację projektu Pt.:

„Cis henrykowski – szansa na integrację mieszkańców Gminy Lubań”

Wartość projektu: 47 130,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 47 130,00 PLN
Poziom dofinansowania: 100%


Okres realizacji projektu

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 15.03.2010
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 17.07.2010


Cele projektu

Aktywizacja i integracja społeczna 80 mieszkańców gminy wiejskiej Lubań oraz 20 pracowników sektora finansów publicznych tej gminy poprzez stworzenie do III kwartału 2010 roku 4 Kół Miłośników Cisa w miejscowościach: Radogoszcz, Radostów, Pisarzowice oraz Henryków Lubański.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe, którymi są m.in.:

  1. Nabycie wiedzy do III kwartału 2010 roku na temat wykorzystania potencjału turystycznego Gminy Lubań przez 80 mieszkańców gminy wiejskiej Lubań oraz 20 pracowników sektora finansów publicznych tej gminy.
  2. Nabycie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych przydatnych w aktywnym życiu zawodowym przez 80 mieszkańców gminy Lubań do III kwartału 2010 roku.
  3. Stworzenie do III kwartału 2010 roku 4 Kół Miłośników Cisa w miejscowościach Radogoszcz, Radostów, Pisarzowice i Henryków Lubański dla mieszkańców gminy Lubań (mierzone liczbą stworzonych statutów).
  4. Nabycie do III kwartału 2010 roku praktycznych umiejętności przez 20 pracowników sektora finansów publicznych gminy Lubań w zakresie inicjatyw mieszkańców.


Opis projektu

Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych: pracowników sektora finansów publicznych oraz mieszkańców Gminy Lubań. Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość wzięcia udziału w zajęciach aktywizacji zawodowej i społecznej oraz warsztatach z zakresu przygotowania produktu regionalnego. Ponadto będą mogli skorzystać z doradztwa w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i zakładania stowarzyszeń.

Zajęcia będą prowadzone w czterech grupach po 20 osób w następujących miejscowościach:

  • Radogoszcz (Szkoła Podstawowa),
  • Radostów (świetlica wiejska),
  • Pisarzowice (Szkoła Podstawowa),
  • Henryków Lubański (świetlica wiejska).

Wersja do druku