zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Cis

KOŁO MIŁOŚNIKÓW CISA W RADOGOSZCZY

 

Sklad osobowy

Podpływ to jest to !

Promocja podpływu

Statut

Prezentacja multimedialna

 


Skład osobowy

 1. Agnieszka Borkowska
 2. Krzysztof Borkowski
 3. Elżbieta Solińska
 4. Andrzelika Woźniak
 5. Paweł Cieśla
 6. Barbara Tur
 7. Damian Tur
 8. Edyta Liczner
 9. Jacek Liczner
 10. Krystyna Leszczyńska
 11. Bartłomiej Leszczyński
 12. Agata Leszczyńska
 13. Ewa Malinowska
 14. Dariusz Malinowski
 15. Teresa Świryd
 16. Arkadiusz zając
 17. Barbara Zając
 18. Zdzisław Świryd
 19. Natalia Silwanowicz
 20. Teresa Świryd
 21. Ryszard Leszczyński


Podpływ to jest to !

Podczas pierwszych warsztatów mieszkańcy Radogoszczy nie utożsamiali się z cisem henrykowskim. Podkreślali, iż jest to produkt Henrykowa Lubańskiego i chcieliby wypracować coś związanego z ich miejscowością. Propozycją ze strony prowadzącego zajęcia pierwotnie było wykonanie zdjęć najciekawszych i najbardziej charakterystycznych w Gminie Lubań, które wykorzystane byłyby do wydrukowania kalendarza.

Analizując zasoby Radogoszczy uczestnicy warsztatów wpadli na pomysł wykorzystania rzeki Kwisy, która przepływa przez całą miejscowość. Aby było inaczej niż wszędzie zaproponowano zorganizowanie podpływu. Pomysł był ciekawy, ale należało sprawdzić czy jest realny do wykonania. W tym celu nawiązano współpracę z klubem kajakowym z Leśnej.

W jedną z niedziel koło miłośników cisa z Radogoszczy spotkało się nad rzeka z przedstawicielami klubu kajakowego w celu sprawdzenia możliwości zorganizowania popdpływu zgodnie z ich koncepcją. W kajakch popłynęli początkujący sportowcy, aby zweryfikować możliwość podpłynięcia przez amatorów. Próba wyszła pozytywnie. Bez większych problemów można podpłynąć rzeką Kwisy a wyznaczone miejsca umożliwiają na swobodne wejście i wyjście z rzeki.


Promocja podpływu

Widząc, że jest możliwe zorganizowanie podpływu na rzece Kwisie  przystąpiono do przygotowania prezentacji swojego produktu regionalnego. Drugie warsztaty przeznaczone były na szacowanie kosztów przygotowania podpływu, terminu imprezy oraz możliwości sfinansowania jej ze środków zewnętrznych. Ponadto grupa przygotowała mapy wskazujące miejsce podpływu oraz prezentację multimedialną.

Chcąc się odróżniać od pozostałych Miłośników Cisa zlecili wykonanie jednakowych koszulek. Pomimo początkowego marazmu i niechęci ze strony mieszkańców, udział w warsztatach pobudził w nich chęć współpracy i działania na rzecz swojej miejscowości. Uwierzyli, że sami mogą  stworzyć coś charakterystycznego dla ich miejscowości, coś co może im przynosić dodatkowe źródła utrzymania. Ze względu na swój pomysł Radogoszcz może stać się miejscowością turystyczną, atrakcyjna dla kajakarzy.

Wersja do druku